Vypisovník

Různé myšlenky a slovní kreace.

Archiv Březen 2019

Jinak o zamilovanosti

Zvuk měkkých mraků láká ku spánku. Do snu propadnout bez probuzení. Nevidět, nevnímat, nemyslet, jen zůstat v tichu jednoho hlasu. Cožpak myslíš, že cit jemný v silný se smí proměnit? Nebo navždy skrytý v srdci bolestivě zazářit.