Zvuk měkkých mraků

láká ku spánku. 

 

Do snu propadnout 

bez probuzení. 

 

Nevidět, nevnímat, nemyslet, 

jen zůstat v tichu

jednoho hlasu. 

 

Cožpak myslíš, že cit jemný

v silný se smí proměnit? 

 

Nebo navždy skrytý v srdci

bolestivě zazářit.