poraněné stromy

smůla pryštící

z rány

tak mrtvé

 

mlčení jako akt

ticho jako postava

z dáli běží

v dubové stromoví

 

nač volat

nač plakat

jen trpět

hluk ničeho

 

větve polámané

padají v listí

nikdo je nesebere

snad jen věků voda